Izmjena Zakona o minimalnoj plaći stupila je na snagu 1. siječnja 2018., a primjenjuje  se na plaće ostvarene od siječnja 2018. Tako se prvi obračun plaće po novom Zakonu sastavlja u veljači, a za prethodni mjesec.

Nova, minimalna bruto plaća, iznosi  3.439,80 kn što je povećanje u iznosu od 163,80 kn u odnosu na minimalnu bruto plaću 2017. godine. Realno povećanje za radnika iznosi 131,00 kn na njegovoj neto plaći.

 

 

Navedena minimalna plaća odnosi se na plaću za rad u punom radnom vremenu i predstavlja neprikosnoveno pravo radnika, te obvezu poslodavca. Minimalna plaća vrijedi za sve radnike koji rade na području Republike Hrvatske, neovisno o sjedištu poslodavca.

Prema članku 1., Zakona o minimalnoj plaći, u  iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

No, minimalna bruto plaća nije istovjetan pojam s minimalnom osnovicom za obračun doprinosa. Tako je, prema Zakonu o doprinosima, nova najniža osnovica za obračun doprinosa 3.047,60 kn, a nove izmjene donose i olakšice za poslodavce te im se tako omogućuje plaćanje nižih doprinosa na plaću na način da se osnovica za obračun navedenih doprinosa može umanjiti za 50% ako su ispunjeni određeni uvjeti. Osnovni uvjet je da je radnik u prosincu 2017. godine imao ugovorenu minimalnu plaću (3276,00 kn), a da mu je plaća u 2018. također do iznosa minimalne plaće.

 

 

Za radnike koji su u 2017. imali plaću veću od minimalne, a u 2018. su ugovorili minimalnu plaću, ova olakšica neće se moći primjenjivati  sljedećih 12 mjeseci od dana ugovorene minimalne plaće.

Kada govorimo o direktorima, članovima uprave i sl., navedena olakšica ne može se koristiti te za njih vrijedi minimalna osnovica za obračun doprinosa u iznosu od 5.213,00 kn.

 

Vanda Audit